Παρήχηση

Και τ'άδειο σπίτι ακόμα

ξέρει να φτιάχνει στίχους

Ανθρώπινο ένα στόμα

Μιλάει μέσ'απ'τους τοίχους

Λητώ Σεϊζάνη - Αθήνα, 11.7.1981

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος 62 του περιοδικού "Γράμματα και Τέχνες" Μάρτιος-Απρίλιος 1991